Politika systému kvality

Politika systému kvality

Základním krédem naší firmy je komplexnost a kvalita poskytovaných výrobků, služeb a prací.

Kvalitu našich služeb vidíme v dodržování technologických postupů, využívání dosavadních zkušeností, používání nejnovějších postupů a s tím související zvyšování naší odbornosti, i úzkou spoluprací se specializovanými společnostmi a používání kvalitního vybavení.

Naši zákazníci v nás nachází spolehlivého partnera. Zásluhu na tom má kvalita naší práce, plnění požadavků zákazníků a dodržování termínů dodávky výrobků a poskytování služeb.

Naše procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Potřeby našich zákazníků jsou přijímány jako podněty pro vývoj našich výrobků.

Systém managementu kvality představuje v organizaci symbol serióznosti a stability vůči zákazníkovi a našim pracovníkům. Zajišťuje systémový přístup ke všem zainteresovaným subjektům při realizaci zakázek a zamezuje výskytu náhodných neshod. Záměrem organizace je vytvoření vysoce motivačního prostředí s iniciativním zapojením všech pracovníků do péče o rozvoj své osobní i profesní kvality.

Vedení společnosti se v rámci své politiky kvality zavazuje:

  • průběžně zjišťovat potřeby zákazníka s cílem plnit jeho očekávaní a požadavky
  • vytvořit obraz firmy s odpovědným přístupem k zákazníkovi
  • informovat zákazníky a veřejnost o svých aktivitách na webových stránkách organizace
  • plnit požadavky platných právních předpisů a ostatních požadavků
  • vytvářet možnost dalšího odborného a osobního růstu pracovníků
  • naplňovat politiku kvality, stanovovat cíle kvality a vytvářet podmínky pro jejich splnění
  • neustále zlepšovat zavedený systém kvality
CO UMÍME

Poptávka

Máte zájem o naše služby? Poptejte nás, připravíme vám nezávaznou nabídku.